PREDICTIEF ONDERHOUD

GOED BLIJVEN SMEREN IS BETER DAN GENEZEN.

PREDICTIEF,

EEN KLEIN BEETJE WAARZEGGERIJ.

De laatste tijd zoemt het een beetje rondom het fenomeen predictief onderhoud. Dat is ook niet zo raar, want het is een fantastische manier om je machines in optimale conditie te houden. Bij predictief onderhoud voorspellen we wanneer je je machines moet laten reinigen om slijtageproblemen te voorkomen. We maken inzichtelijk wat de staat van je machines is, geven risico’s weer en verwerken dit in een adviesrapportage.

EEN ANALYSE UIT LATEN VOEREN OP UW MACHINES OM SLIJTAGE TE VOORKOMEN? GUN UW MACHINE EEN LANGERE LEVENSDUUR!

LABANALYSE VAN OLIE

De basis voor onze voorspellingen zijn labanalyses van de olie uit je machines. Uit de olie kunnen we verschillende variabelen onttrekken die ons vertellen of de olie vervangen moet worden of niet. Vinden we bijvoorbeeld roest of corrosie? Of ontdekken we slijtagedeeltjes in de olie?

Dan betekent dit dat we de olie moeten filteren, vervangen of juist moeten versterken met nieuwe additieven.

Deze variabelen zijn daarnaast waarschuwingssignalen dat er een verouderingsproces op gang kan komen.
Dat laatste moet je voor zijn, want wanneer je machines verder gaan slijten, word je op den duur gedwongen om reactief onderhoud uit te voeren. En dat is in alle opzichten vervelender dan predictief onderhoud.

SCHERPER INZICHT

De basis voor onze voorspellingen zijn labanalyses van de olie uit je machines. Uit de olie kunnen we verschillende variabelen onttrekken die ons vertellen of de olie vervangen moet worden of niet. Vinden we bijvoorbeeld roest of corrosie? Of ontdekken we slijtagedeeltjes in de olie?

Dan betekent dit dat we de olie moeten filteren, vervangen of juist moeten versterken met nieuwe additieven.

Deze variabelen zijn daarnaast waarschuwingssignalen dat er een verouderingsproces op gang kan komen.
Dat laatste moet je voor zijn, want wanneer je machines verder gaan slijten, word je op den duur gedwongen om reactief onderhoud uit te voeren. En dat is in alle opzichten vervelender dan predictief onderhoud.

IEDEREEN HEEFT ER BAAT BIJ

Welke markten de meeste baat hebben bij een voorspellende analyse? Eigenlijk allemaal wel. Bedrijven met graafmaterieel willen niet halverwege een hijsklus vastlopen. Als we met labanalyses op tijd kunnen achterhalen dat de olie in de kraan begint in te dikken, hoeft dat ook niet. Ook metaalbewerkers zitten niet te wachten op stokkende machines. En ook zij willen op tijd weten of er nog voldoende zwavelcomponent in hun machines zit zodat ze zware bewerkingen kunnen blijven uitvoeren.

Kortom, elk bedrijf dat met machines werkt waarin oliën zitten die voor langere tijd gebruikt worden, heeft baat bij een regelmatige terugkerende controle en een trendrapportage. Met het blote oog zijn vervuiling en slijtage nu eenmaal niet op te sporen, hoe hard je ook tuurt. Wil je dus dat je projecten op de best mogelijke manier voortgang vinden? Dan zorg je ervoor dat de kwaliteit van je machines optimaal is. Predictief onderhoud is daar een niet te onderschatten steunpilaar voor!

ONZE REBELSE AANPAK

1. INSPECTEREN

We staan niet alleen aan de machines voor een visuele inspectie en een zuurgraadmeting van je olie. Maar we nemen ook monsters van je smeerolie en sturen deze op naar ons eigen Rebel Lab  voor een grondige analyse. Tegelijkertijd hebben we testkits in huis die we op aanvraag toe kunnen sturen. In een testkit zitten monsterflesjes, een oliepomp, stickers en een poetslap, zodat je zelf een oliemonster kunt nemen. De testkit stuur je terug naar ons, waarna wij het monster naar ons lab sturen voor een geavanceerde slijtagedeelmeting.

2. RAPPORTEREN

Door zo’n analyse kunnen we heel precies pinpointen wanneer de olie ververst moet worden en welke olie het beste past bij welk materieel. Als je elke maand, elke drie maanden of elk half jaar een olieanalyse doet, krijgen we steeds beter zicht op de toename van het aantal slijtagedeeltjes en het verouderingsproces van de olie, zoals indikking en oxidatie. Deze informatie verwerken we in een trendrapportage, waarin we de staat van je olie haarscherp in beeld brengen en perfect in kunnen schatten wanneer je moet ingrijpen.

3. INSMEREN

Preventieve onderhoud is niet alleen goed voor je machines, maar ook voor het totale kostenplaatje van je organisatie. Je hoeft bovendien nooit bang te zijn dat je middenin een belangrijke klus opeens met een kapotte machine staat te kijken. Daarnaast is het voor een strakke planning handig als je van tevoren weet wanneer je mensen in moet zetten voor onderhoudswerkzaamheden. Veel bedrijven deinzen terug voor periodieke analysekosten, maar realiseren zich niet dat ze veel duurder uit zijn wanneer hun machines onder hun ogen wegslijten. Reactieve onderhoudskosten vallen altijd duurder uit dan preventief onderhoud.