EEN DOELGERICHT PAKKET AAN SYSTEEMREINIGERS

Eens in de zoveel tijd is het zover, metaalbewerkingsmachines raken vervuild, leidingen en pompen raken verstopt, leibanen haperen of de toleranties kunnen niet meer worden gehaald. In het ergste geval scheiden de emulsies zich en ondervinden operators gezondheidsschade door blootstelling aan biologische organismen die niet in de machine thuishoren.

GEEN UITDAGING TE GROOT. GEEN VAKGEBIED TE ONBEKEND HELEMAAL THUIS IN DE WERELD VAN OLIE

Systeemreiniger

Grote kans dat deze interne vervuiling, veroorzaakt door het verspaningsproces of gebrekkig onderhoud, de aanleiding is van dit euvel.
Dit roept om een reiniging van de machine. Niet enkel door een poetslap door de binnenkant te halen maar door een grondige, chemische, reiniging te doen ter voorkoming van verdere afbreuk van de machine. Door deze reiniging wordt tevens een versnelde contaminatie na toevoeging van een verse emulsie voorkomen. Wij hebben een doeltreffend pakket systeemreinigers voorhanden die een optimaal functionerend proces kunnen waarborgen.

Grotanol SR2

Grotanol SR2 is een van de meest gebruikte systeemreinigers, en niet ten onrechte. Grotanol voeg je toe bij de ingebruikzijnde emulsie en laat je gedurende minimaal 8 uren meedraaien met de bewerkingsprocessen. Door de werkzame bestanddelen worden bacteriële contaminaties, opgebouwde schimmels, gisten en slib-afzettingen doeltreffend verwijderd. Aansluitend kan de machine worden leeggepompt, kan een fysieke reiniging worden gedaan en kan een verse emulsie worden toegevoegd.

VINKOCIDE SR1

Vinkocide SR1 is een biocide-vrije systeemreiniger, vrij van alle gevarensymbolen. Het werkt net wat anders dan de Grotanol SR2, maar met vergelijkbare resultaten. Voornamelijk geschikt voor centraalsystemen in de groot-industrie.

Biociden

Helaas hebben biociden tegenwoordig een twijfelachtige reputatie, maar ze zijn enorm belangrijk in het optimaal houden van de emulsies voor metaalbewerking. Wanneer je procesvloeistof voor gemiddeld 90% uit water bestaat, bestaat tevens de kans dat er zich biologische activiteit ontwikkelt. Omwille van een optimaal proces dient deze biologische activiteit de kop te worden ingedrukt, alvorens exponentieel te groeien. Binnen de metaalbewerking doen we dit met biociden.
Een goede indicator van negatieve biologische invloeden is een dalende pH-waarde van de emulsie. Constateert men een daling in waarden, voegt men normaliter een biocide toe, zeker wanneer men nog een tijd wil doordraaien met de emulsie. Hieromtrent kunnen wij passend advies uitbrengen, op basis van analytische data. Consulteer altijd met de olieleverancier.

Grotan OK / Grotan OX

Een van de meest toonaangevende namen binnen de metaalbewerking is de merknaam Grotan. Verdeeld over 2 verschillende typen, te weten de Grotan OX en de Grotan OK. Beide producten zijn biociden ter voorkoming van biologische groei in de emulsie. Door toevoeging van deze middelen kan de standtijd van emulsies significant worden opgerekt en kan een toekomstige bacteriële groei de kop worden ingedrukt. In de metaalbewerking geldt: dood aan alle bacteriën.

POST-TREATMENT

Post-treatmentproducten (PT) worden ingezet binnen de metaalbewerking als een booster voor de emulsie. Door, met vaste intervallen, PT toe te voegen, middels microdosering, kan de standtijd van een emulsie flink worden verlengd en wordt de kans ontnomen voor biologische vervuilingen om greep te krijgen op de emulsie.

PARMETOL MBX

Als post-treatmentadditief voert Rebel Technical Solutions de Parmetol MBX. Parmetol is een conserveringsmiddel dat de standtijd van de emulsies flink oprekt. Het is een formaldehyde-vrij concentraat dat gemakkelijk kan worden toegevoegd in bestaande systemen en werkt feilloos samen met metaalbewerkingsproducten.